Site Map   | Research   | Mobile   | Contact us   |
Choose language: EN | MK

Summer Semester 2015
Testimonials
 ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2015

- LANG 0900 / 6 ECTS English Language 1
- MARK 1001 / 6 ECTS Introduction to Marketing
- ECON 2101 / 6 ECTS Introduction to Macroeconomics
- ECON 1001 / 6 ECTS Introduction to Microeconomics
- MATH 2201 / 6 ECTS Statistics for Business
- MNGT 2501 / 6 ECTS Introduction to Human Recourses Management
- FINC 3014 / 8 Corporate Finance

- ECON 1000 / 6 ECTS Вовед во микроекономија
- MNGT 2320 / 6 ECTS Вовед во електронски бизнис
- FINC 3010 / 8 ECTS Корпоративни финансии

- LEGL 1100 / 6 ECTS Историја на право

- LEGL 1400 / 6 ECTS Римско право

- LEGL 2110 / 6 ECTS Управно право и јавна администрација

- LEGL 3330 / 6 ECTS Меѓународно казнено право- MATH 1430 / 6 ECTS Математика
*(За студенти од Факултетот за архитектура и дизајн)• Регистрација најдоцна до 30ти Мај во Records office

 
 

Doctor Honoris Causa
 
 


 


 
 
 


 
UPCOMING EVENTS
University American College Skopje
Blvd. Treta makedonska brigada no.60
Skopje 1000, Macedonia

Phone/Fax: +389 2 246 3156