СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

Марјан Петрески
Марјан Петрески е раководител на UACS Enterprise и проректор за научно-истражувачка работа на Универзитет Американ Колеџ Скопје. Марјан е применет економетричар со неколкугодишно работно и истражувачко искуство. Работел во Министрарството за финансии, во одделот за микроекономско моделирање и проектирање, и во Народна банка на Република Македонија во одделот за моделирање на финансиски ризици и финансиска стабилност. На УАКС, Марјан предава предмети од областа на статистиката, економетријата и макроекономијата и е одговорен за истражувачкиот процес. Добитник е на наградите Млад научник на годината 2009 од МАНУ, Olga Radzyner 2010 од Австриската Народна банка и Japanese Award of Outstanding Research on Development 2013 од Владата на Јапонија. Марјан е Career Integration Fellow на CERGE-El Прага, како и надворешен консилтант на Светска банка и Обединети Нации.