СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

Д-р Нинко Костовски
Д-р Нинко Костовски е универзитетски професор и деловен консултант. Има постдипломски студии по финансии и менаџмент на Универзитетот Wisconsin и докторат од Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Неговите области на експертиза се управување, финансиски одлуки, менаџерско сметководство и деловни информативни системи. Бил раководител на информатиката во Тетекс, раководител на експозитура на Југобанка во Тетово и консултант, експерт или тим лидер во многу проекти на странски консултантски куќи како EDC Boston, Ecorys, WME, GHK, SINTEF и многу други. Национален претставник е за Македонија во Меѓународниот советодавен одбор на Сертификатот за деловна компетенција ЕБСЛ и на неколку управни и надзорни одбори на компании во Македонија.