СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

МИСИЈА
 
Нашата МИСИЈА е да станеме водечки центар за овозможување квалитетна едукација и тренинг, да бидеме уникатен давател на иницијативи и да ја редефинираме улогата на универзитетот.

UACS Enterprise е дел од Универзитот Американ Колеџ Скопје, со следните цели:
  • Да понуди ексклузивни обуки за извршна едукација (executive education);
  • Да овозможи стандардизирани услуги за советување (consulting) во доменот на организациите и нивниот развој;
  • Да ги сподели најновите современи научни пристапи со членовите на бизнис заедницата;
  • Да изгради врски со индустријата и професионалците во индустријата;
  • Да ја овозможи и развива врската Универзитет - Реален сектор;
  • Да понуди применето истражување за подобрување на деловите и општествените процеси.