СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

ЗА НАС
 
UACS Enterprise е дизајнирано за лидери и професионалци кои се наоѓаат во бизнис општество кое брзо се менува, преку припрема за тоа како да ја водат нивната фирма низ идните бизнис предизвици. Намерата на оваа програма е да се засилат учесниците со аналитички алатки, менаџерска интелегенција, и меѓучовечки вештини, на тој начин ќе се припремат менаџерите да изградат ефективни тимови, да решаваат стратешки проблеми, да внесат промена во организацијата , и конечно да стигнат до повисокото ниво. Учесниците градат вештини со помош на групна интеракција во решавање на случаи, симулации, практични примери и тимски вежби. 

Кога учесниците че ја напуштат оваа програма со изоштрени аналитички вештини, подобро познавање на пазарот и како спремни извршни директори кои сакаат да ги прошират свиоте вештини во професионално окружение. Сесии во училница опширно го подобрува искуството на учесниците и нуди шанси за адресирање на сегашните предизвици на лидерсвтото.

Лидерите кои присуствуваат на овие програми кои содржат висока интеракција градат доживотни професионални шанси, трајни врски и споделуваат заедничко разбирање и посветеност. За многу од учесниците, овие трајни врски стануваат најврдедното наследство од искуството во претријатието УАКС.