Институт КОНЦЕПТ во с ..."/>

СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________





„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________



„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

Лидерство, донесување одлуки и градење тимови – на Харвард начин!
02.03.2017
 Институт КОНЦЕПТ во соработка со Универзитет Американ Колеџ Скопје
организираат еднодневна симулација:

Лидерство, донесување одлуки и градење тимови – на Харвард начин!

(Искусете ја симулацијата на Харвард бизнис факултетот - Climbing Mount Everest (Искачување на Монт Еверест) -  дизајнирана за разбирање на динамиката во тимовите, улогата на лидерството врз комуникацијата во тимот, постигнување на лични наспроти тимски цели и процес на донесување одлуки во тимот)

02 февруари 2017 година (четврток), од 10:00-16:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје
Назад