СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

ЕКОНОМЕТРИСКО МОДЕЛИРАЊЕ ЗА БАНКАРИ I
Курсот ќе се одвива низ 15 часа во тек на пет дена помеѓу 19 и 31 Мај
19.05 Понеделник, од 18:00 до 21:00 часот
21.05 Среда  , од 18:00 до 21:00 часот
23.05 Петок, од 18:00 до 21:00 часот
26.05 Понеделник , од 18:00 до 21:00 часот
28.05 Среда, од 18:00 до 21:00 часот
Локација: Универзитет Американ Колеџ Скопје)
Ул. Трета македонска бригада бр.60 , 02 2463 156 , ExecEd@uacs.edu.mk ; marjan.petreski@uacs.edu.mkЕксклузивна обука која се занимава со основни и напредни економетриски техники што треба да ги знае секој економски и финансиски аналитичар во банка, централна банка, осигурителна компанија, пензиски фонд, инвестициски фонд, голема корпорација, регулаторни економски агенции, економски министерства, универзитети и научно-истражувачки центри и претставништва на меѓународните финансиски институции и организации.

превземете ја програмата тука.

Стекнете се со сертификат од призната образовно-истражувачка институција!

Предавач

Марјан Петрески

Марјан Петрески е раководител на UACS Enterprise и проректор за научно-истражувачка работа на Универзитет Американ Колеџ Скопје. Марјан е применет економетричар со неколкугодишно работно и истражувачко искуство. Работел во Министрарството за финансии, во одделот за микроекономско моделирање и проектирање, и во Народна банка на Република Македонија во одделот за моделирање на финансиски ризици и финансиска стабилност.

ПредавањеВидео