СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

ФИНАНСИИ ЗА ДОНЕСУВАЧИ НА ОДЛУКИ

Практична и интерактивна дводневна програма за финансии организирана од Универзитетот Американ Колеџ Скопје што ќе ви помогне подобро да ги разбирате клучните финансиски концепти и извештаи и значењето на броевите во нив. Со оваа обука стекнувате вештина, самоувереност и компетенција за разбирање на финансискиот аспект на вашата организација.

Април,Мај, Јуни  2014

Локација: Универзитет Американ Колеџ Скопје

Обуката се одржува од 09:00-16:00 во просториите на Универзитетот Американ Колеџ Скопје. Бројот на учесници е ограничен на 15.

Што ќе научите?

Предавач

Јадранка Мршиќ и Нинко Костовски

ПредавањеВидео