СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

ВЕШТИНИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ

Курсот ќе се одвива од 23 до 26 Јуни
Локација: Универзитет Американ Колеџ Скопје)
Ул. Трета македонска бригада бр.60 , 02 2463 156 , ExecEd@uacs.edu.mkСодржина на програмата

Предавач

Виторио Депедус

Проф. д-р Виторио де Педис е искусен предавач на тренинзи за менаџери како приватно банкарство, корпоративни финансии и финансиски пазари како и специјализирано образование за менаџери на италијански и меѓународни компании и банки. Тој исто така предава курсеви за менаџери во областите Решавање на проблеми и донесување одлуки за големи европски корпорации. Проф. ДеПедис е шеф на катедрата за корпоративни финансии на ЕСЦП Европа (ESCP Europe, Torino Campus), вонреден професор на Универзитет Американ Колеџ Скопје (УАКС) и професор по претприемништво и личен капитал на Универзитетот во Рим.

ПредавањеВидео