СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

СВЕСНА ПРОДАЖБА
 СВЕСНА ПРОДАЖБА – вештини, техники и методи за успешно и професионално работење со клиенти

Дата : 30-31 Мај
Локација: универзитет Американ Колеџ Скопје

Цел на обуката
• Развивање на вештини во доменот на продажните активности
• Запознавање со техники за професионално и успешно работење со клиенти
• Градење на позитивен однос кон процесот на продажба

Методи на обуката
• Интерактивен пристап во анализите на продажните процеси
• Размена на искуства од секојдневниот професионален ангажман
• Презентација и обука за примена на специфични вештини кон остварување на целите на ефективен продажен процес

По завршување на тренингот учесниците ќе бидат во можност:

Предавач

Tихомир Петрески и М-р Ивана Трајаноска

ПредавањеВидео