СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

Лидерство, донесување одлуки и градење тимови – на Харвард начин!

Искусете ја симулацијата на Харвард бизнис факултетот - Climbing Mount Everest (Искачување на Монт Еверест) -  дизајнирана за разбирање на динамиката во тимовите, улогата на лидерството врз комуникацијата во тимот, постигнување на лични наспроти тимски цели и процес на донесување одлуки во тимот

Времетраење: 6 часови (10:00 – 16:00)

Учечсници: најмалку 10, најмногу 15. секој тим се состои од 5 ‘планинари’.

Локација: Универзитет Американ Колеџ Скопје. Постои опција за in-house тренинг.

Потребни ресурси: потребно е познавање на англиски јазик. Секој од учесниците е дел од симулацијата преку компјутер и добива информации за логирање дирекно од Харвард бизнис факултетот. Учесниците се очекува да издвојат околу еден час пред почетокот на симулацијата за да се запознаат со својата улога.

Јазик на тренингот: Англиски или македонски.

Преглед на симулацијата

Предавач

Марјан И. Бојаџиев и Македонка Димитрова

ПредавањеВидео