СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

Разберете ги Проблемите во перцепција и менаџирањето – на Харвард начин!
 Разберете ги Проблемите во перцепција и менаџирањето – на Харвард начин!

 

Дали некогаш Ви се случило на проблемот да гледате на еден начин, а Вашиот вработен на друг? Или да сте збунети зошто Вашиот раководител има поинаков пристап од Вас? Тогаш сте добредојдени на курсот Проблемите во перцепција и менаџирањето!

 

Студијата на случај Jensen Shoes е дизајнирана од Харвард бизнис факултетот за да ги води професионалците низ најчестите ограничувања во секојдневната комуникација. Овој тренинг ви ги нуди алатките преку кои можете да ги надминете пробелмите во комуникација и проблемите со перцепција.

 

Времетраење: 5 часови (10:00 – 15:00)

Учечсници: најмалку 10, најмногу 20

Локација: Универзитет Американ Колеџ Скопје. Постои опција за in-house тренинг.

Потребни ресурси: Секој од учесниците ќе добие Jensen Shoes Harvard Business School Case.

Јазик на тренингот: Англиски или македонски.

 

Преглед на тренингот

Предавач

Марјан И. Бојаџиев и Миодрага Стефановска – Петковска

ПредавањеВидео