СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

Организациска усогласеност и менаџмент на промени – на Харвард начин!
 Организациска усогласеност и менаџмент на промени – на Харвард начин! 

Организациска усогласеност е една од главните теми во деловните кругови денес. Rob Parson at Morgan Stanley е студија на случај дизајнирана од Харвард бизнис факултетот за да ги води професионалците низ најважните елементи за постигнување организациска усогласеност и менаџирање промени.

 

Времетраење: 5 часови (10:00 – 15:00)

Учесници: најмалку 10, најмногу 20

Локација: Универзитет Американ Колеџ Скопје. Постои опција за in-house тренинг.

Потребни ресурси: Секој од учесниците ќе добие Rob Parson at Morgan Stanley – Harvard business case.

Јазик на тренингот: Англиски или македонски.

Преглед на тренингот

Предавач

Марјан И. Бојаџиев,Ана Томовска-Мисоска и Миодрага Стефановска – Петковска

ПредавањеВидео